KLUBOVÝ VÝJAZD – JAVOROVÁ DOLINA 26.2.-1.3. 2020

Zimné lezecké sústredenie bude 26. 2. – 1. 3. 2020 na chate v Javorovej doline. Cena 9€ na osobu a noc. t.j. 36€ na styri noci. Strava individualna, nutný spacák.

Pre prihlásených účastníkov hradí klub ubytovanie v plnej výške. Nahlásiť sa treba do 2. 2. na skrovankovapetra@gmail.com a  zaplatit zálohu 20€ u správcu v hale. Klub zaplatí ubytovanie iba prihláseným účastníkom do tohoto termínu.

Upozorňujeme, že v prípade, ak sa zúčastňujete verejných podujatí organizovaných Horolezeckým klubom Manín, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu mena a fotografie v správe z podujatia a na účely propagácie našej činnosti na základe nášho oprávneného záujmu