Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. podporuje náš klub

Náš projekt Stavba a rekonštrukcia lezeckej steny získal 600€ z programu Vy rozhodujete my pomáhame. Ďakujeme za podporu!