Trenčiansky samosprávny kraj podporuje náš klub

Trenčiansky samosprávny kraj aj tento rok finančne podporil náš klub. Na nákup chytov nám prispel sumou 1000€ a na stavbu a rekonštrukciu lezeckej steny sumou 2200€ (Participatívny – komunitný rozpočet). Ďakujeme!