Nočný orientačný beh Nox Quaerox

V sobotu 23. 3. budú priestory lezeckej steny zázemím pre nočný orientačný beh – Nox Quaerox. V tento deň budú upravené otváracie hodiny na 14: 00 – 19:00. Po 19:00 bude stena patriť bežcom.

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa realizuje formou hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzdaním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovzdávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/1Fb51Q_ZomaERAlg3OedPH05-NYkhfpYUxBC8Zf3Z5Mg/edit