Príspevky na individuálne akcie

V sekcii Príspevky nájdete aktualizované pravidlá pre finančnú podporu na individuálne akcie. Museli sme trochu znížiť maximálne sumy na jedného člena. V tomto roku nás čaká stavba lezeckej steny. Je to pre klub veľmi náročný projekt z pohľadu financií. Pokiaľ budeme na konci roka na tom finančne dobre, vyplatíme podporu na vaše výjazdy spätne aj nad rámec maximálnej sumy.