32. MENĎOV MEMORIÁL

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov (meno a fotografie) v správe z podujatia a k využitiu na propagáciu Horolezeckého klubu Manín.