32. MENĎOV MEMORIÁL

Čas nezastavíš a dej nevrátíš

Menďov memorial, jeden z najdlhšie “ žijúcich” spomienkových  pretekov. A 32. ročník pripadol na deň Dinových  nedožitých 48 narodenín.

S traťou  Alpintouru sa  odhodllo popasovať 6 pretekárov, beh okolo Manína zvládol “len” nestárnucí a nezničiteľný Hjuston. Aby toho tí najsúťaživejší nemali málo, pridali si v zmysle regulí preteku po absolvovaní  Alpintouru aj “hladké” okruhy. ( bez horolezeckých atrakcií)

Nemôžem zabudnúť na dve deti, ktorím nerobilo problem zvládnuť regulérnu trať na cca 70%  čo jest dobrých 10 km s nastúpaním 1200 metrov. A  zvládli aj zlaňovanie. Tatkovia bdelím okom dohliadali, ale bola to radosť pozerať, ako sa decká vytešujú.. Adam Kalas a Sárka Janošková- tie mená si zapamätáme.

Tradičné zázemie, tradičné rituály a tradičná zábava. To jest to, o čo ide. Chcel by som poďakovať  Petrovi  Macúšovi za pomoc pri vyznačení trate, Paľovi Macúšovi za spoluúčasť pri lezení na Stráži a Ivanom-Janoškovi za zázemie a Piačkovi za guľáš.

Poďakovanie patrí predajni ALPHASPORT za sponzorský príspevok a klubu Manín za spolupatričnosť. Veselá zábava s tradičními účastníkmi sa pretiahla do neskorých nočných hodín – a tak to má byť a tak to chceme.

NÁVRAT KU KOREŇOM- podarilo sa,,,,( čas nezastavíš je treba pripravovať 33.ročník)

 LACo


Štartovné 5 €. Beží sa na rýchlosť, alpincros a klasika

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov (meno a fotografie) v správe z podujatia a k využitiu na propagáciu Horolezeckého klubu Manín.