Ochrana osobnýCH údajov a právna zodpovednosť

Informácie o tom ako Horolezecký klub Manín spracúva osobné údaje sa dozviete v sekcii O nás –> Ochrana osobných údajov. Zároveň od 1. 9. 2019 bude pre všetkých návštevníkov lezeckej steny povinná registrácia (platí aj pre členov klubu), ktorej súčasťou je aj podpísanie vyhlásenia o právnej zodpovednosti. Do 1. 9. je registrácia dobrovoľná. Registráciou v dostatočnom predstihu nám pomôžete v plynulom prechode na registračný systém.