Príspevky

Individuálne výjazdy

Každý člen môže získať príspevky na individuálne výjazdy do výšky 50€ za rok.

Slovenské skalky – do výšky skutočných nákladov (max. 10€/osoba)
Tatry – 15€/osoba
Zahraničie – rozhoduje výbor

Klubové výjazdy

Každý člen dostane na klubových výjazdoch rovnaký príspevok. Podmienkou je zaplatenie zálohy 20€. Príspevok bude vyplatený na výjazde spolu so zálohou. Záloha sa v prípade neúčasti nevracia. Organizátor klubového výjazdu dostane finančnú odmenu podľa plánu činnosti.

Preteky

Pri účasti na slovenských pretekoch prispieva klub na cestovné do výšky skutočných nákladov (max. 10€/osoba) a v plnej výške hradí štartovné. V prípade mládežníckych pretekov prispieva klub na cestu aj jednej sprevádzajúcej osobe. 

Športovci, ktorí od klubu dostávajú individuálnu podporu si výjazdy/preteky hradia z pridelených peňazí. Jedinou výnimkou sú klubové výjazdy. Pri týchto výjazdoch majú nárok na príspevok ako každý člen.

Čerpanie príspevkov je závislé na sume, ktorá je na tento účel vyhradená v rozpočte klubu. Po jej vyčerpaní nebudú prideľované žiadne ďalšie príspevky.

Podmienkou na pridelenie príspevku je zverejnenie správy s kvalitnou fotodokumentáciou na webe klubu.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica