Poplatky

Členský poplatok pre rok 2018

Pre mládež (ročníky 2000 – 2002) platia rovnaké pravidlá ako pre dospelých, majú však nárok na 15€ zľavu z členského poplatku.

Deti členov (roční 2001 a mladšie) nie sú pri vstupe do klubu považované za nových členov t.j. neplatia zvýšený poplatok v prvom roku členstva.

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK53 0200 0000 0000 1213 4372. Ako variabilný symbol uveďte 01012018 a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 18 a svoje meno”

Základné (ročník 2002 a starší) 55EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 11x

Rozšírené (ročník 2002 a starší) – 105EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (80EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Neobmedzené (ročník 2002 a starší)  – 55€ – zvýhodnené členské pre aktívnych členov, ktorí sa vo výraznej miere podieľajú na chode klubu. Podmienené odpracovaním  25 brigádnických hodín.

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa)

 Nový člen (ročník 2002 a starší)  – 125EUR

 • členstvo v JAMESe (30EUR) + členstvo v klube (95EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • nový člen nemá nárok na dotáciu na športovú činnosť

Dieťa (ročníky 2011 – 2002) – 30EUR (nový člen 55EUR)

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa),
 • vstup na stenu iba v sprievode dospelej osoby.

 Seniori (ženy ročník 1963, muži roční 1958 a starší) – 30EUR

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Čestný člen – 0EUR

 • členské v JAMESe,
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Podrobné informácie týkajúče sa členstva nájdete v sekcii Pravidlá

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica