Poplatky

Členský poplatok pre rok 2017

Pre mládež (ročníky 1999 – 2001) platia rovnaké pravidlá ako pre dospelých, majú však nárok na 15€ zľavu z členského poplatku.

Deti členov (roční 2000 a mladšie) nie sú pri vstupe do klubu považované za nových členov t.j. neplatia zvýšený poplatok v prvom roku členstva.

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK5302000000000012134372. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 17 a svoje meno”.

Základné (ročník 2001 a starší) 55EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 11x

Rozšírené (ročník 2001 a starš) – 105EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (80EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Neobmedzené (ročník 2001 a starš)  – 55€ – zvýhodnené členské pre aktívnych členov, ktorí sa vo výraznej miere podieľajú na chode klubu. Podmienené odpracovaním  25 brigádnických hodín.

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa)

 Nový člen (ročník 2001 a starší)  – 125EUR

 • členstvo v JAMESe (30EUR) + členstvo v klube (90EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • nový člen nemá nárok na dotáciu na športovú činnosť

Dieťa (ročníky 2009 – 2000) – 30EUR (nový člen 55EUR)

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa),
 • vstup na stenu iba v sprievode dospelej osoby.

 Seniori (ženy ročník 1962, muži roční 1957 a starší) – 30EUR

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Čestný člen – 0EUR

 • členské v JAMESe,
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x

Podrobné informácie týkajúče sa členstva nájdete v sekcii Pravidlá

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica