Domaniža Cup (Jarná rozliezka)

Pretekov v Domaniži sa zúčastnilo asi 20 ľudí a z toho 16 lezcov (8dvojíc) súťažne. Ako učiteľ akciu hodnotím na výbornú aj napriek tomu, že počasie poobede začalo ceriť zuby. Plachtička opäť vytvorila príjemnú atmosféru a mohlo sa pri ohníčku pokračovať. V lezeckom maratóne sme hodnotili prvé 3 dvojice v hlavnej kategórii:

  1. miesto- Juraj Kvasnica, Tomáš Buček
  2. miesto- Peter Šofránko, Vlado Šuraba
  3. miesto- Aleš Baránek, Erik Száraz

Ďalej sme ocenili jedinú zmiešanú dvojicu  (Michaela Špániková, Adam Kaniak) a tiež dve dvojice starších horolezcov (Jožko Zigo, Honza Dadák/Julo Pažitný, Knapo). Posledným oceneným pretekárom bol významný zahraničný hosť z poza Váhu Juraj Klimo 🙂

Po slávnostnom vyhodnotení v kúdole dymu ceremoniál pokračoval voľnou zábavou pri ohni. Lezecká základňa sa k večeru postupne rozpadala až ostalo iba sedem statočných ktorí vydržali až do rána.

Špeciálne poďakovanie patrí lezeckému klubu HK Manín za podporu, Lacovi Makayovi za ceny a Julovi za výborný guláš. Všetkým ďakujeme za účasť.

Peter Šofránko


Po úspešnom minuloročnom „preteku“ v Domaniži, sme sa s Alešom rozhodli pokračovať v tejto akcii. Chceme sa pokúsiť o vznik ďalšej klubovej akcie prostredníctvom ktorej sa postretajú kamaráti a členovia klubu. Akcia bude putovná jarná rozliezka po našich okolitých oblastiach. Pre tento rok ešte ostáva destináciou Domaniža a akcia bude mať rovnaký súťažný charakter ako minulý rok.

Jarná rozliezka sa uskutoční 29.04.2017  6.5. (sobota) o 10:00 na skalách v Domaniži.

Všetci sú srdečne pozvaní.

Peter Šofránko

Domaniža cup – body