3434434535

14.-17.4. Školenie výškových pracovníkov

V termíne 14.-17.4.2015 sa bude konať na našej stene kurz:  ZV 04: Základný stupeň vzdelávania pre prácu vo výške.   16.4. 2015  AOP 04 : Aktualizačná odborná príprava  a 17.4.2015  OI 04: Oboznamovanie a informovanie.  Vzdelávanie je určené všetkým zamestnancom, ktorí sú pri práci ohrození pádom z výšky, do hĺbky zosunutím alebo zošmyknutím a na výkon činností používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku.

Foto:  http://english.cri.cn/
DSC_1480

Zimné novinky zo skál

Peter Macúš urobil na Ostrej novú cestu s názvom  Mäsiarov učeň.  Jedná sa o platňovité lezenie zrejme po celkom malých chytoch a obtiažnosti niekde okolo 8c .  Peter to ohodnotil na 11-/11.   Na Priedhori vyliezol Gambo a Peter Šofránko bouldrovú Medulienku 9  a  Frenky zopakoval málo lezenú cestu  Ofsaid 9+ .  Andrej Capko preliezol na Končitej bouldre Hypnoza 7C+ a Imago 7B.

dolomity

Klubový výjazd Dolomity – Aktualizácia

Aktualizácia: Po dohode potencionálnych účastníkov došlo k uprave termínov. Zmeny sú zvýraznené v ozname nižšie.


V termíne 28. 8. – 6. 9. bude klubový výjazd do Dolomitov – oblasť Cortina d’Ampezzo. Spať budeme v kempe Olympia. Cena ubytovania na 9 nocí je 75€/osoba. Klub prispeva sumou 50€/osoba. Počet ľudí je obmedzený na 15. Nahlásiť sa je potrebné mailom na majtan.juraj@hkmanin.sk do 6. augusta a zaplatiť nevratnú zálohu 20€ (na schôdzi alebo u správcu). Záloha bude účastníkom pripočítaná k príspevku na ubytovanie.

kemp: http://www.campingolympiacortina.it/eng/

Ilustračné foto: Krásy přírody.cz

DSC_0099

Valná hromada 17. 04. 2015

Aktualizácia: Valná hromada HK Manín sa uskutoční 17. 04. 2015 o 18:00 v reštarácií Hošták

Mapu s prístupom nájdete tu


Horolezecký klub MANÍN Považská Bystrica

Vás pozýva na

VALNÚ HROMADU HK MANÍN

ktorá sa uskutoční 17. 04. 2015 o 18:00 v reštarácií Hošták

PROGRAM:

 • Otvorenie rokovania
 • Voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová, zapisovateľ, overovateľ)
 • Správa o činnosti a hospodárení klubu za rok 2014, rozpočet na rok 2015
 • Správa revíznej komisie
 • Správa metodickej komisie
 • Správa lezeckej komisie,
 • Správa ochrany prírody,
 • Plán činnosti na rok 2015
 • Správa pretekárskej a inej činnosti
 • Odovzdanie klubových ocenení
 • Kontrola uznesenia valnej hromady z roku 2014
 • Voľby predsedu a predsedníctva
 • Diskusia
 • Uznesenie
 • Záver
Popradske_pleso

Klubový výjazd Popradské pleso 24. – 28. 6.

V termíne 24. - 28. 6. bude klubový výjazd do Vysokých Tatier - Popradské pleso. Súčasťou výjazdu bude odhalenie pamätnej tabule pre Dina a Jana na symbolickom cintoríne. Cena najlacnejšieho ubytovania je 18€/noc. Klub prispeje sumou 9€/osoba/noc. Prispieva sa len členom, ktorí sa zúčastnia celého výjazdu t.j. 4 noci. Členovia, ktorí prídu iba na víkend, dostanú príspevok len v prípade, ak budú oba dni liezť. Nahlásiť sa je potrebné mailom na majtan.juraj@hkmanin.sk do 31. marca a zaplatiť nevratnú zálohu 20€ (na schôdzi alebo u správcu). Výška zálohy nie je závislá napočte nocí. Záloha bude účastníkom pripočítaná k príspevku na ubytovanie.

Typ izby je potrebné oznámiť pri platení zálohy. Informácie o možnostiach ubytovania sú dostupné na http://www.popradskepleso.com/sk/ubytovanie/

DSC_0113

Kurz lezenia na umelej stene pre verejnosť – ZRUŠENÝ -

Kurz lezenia pre verejnosť 27.2.2015  je zrušený z dôvodu, že sa naň neprihlásil dostatočný počet záujemcov.

Dňa 27. 2. o 17:00 sa na našej stene uskutoční kurz lezenia na umelej stene zameraný na bezpečnosť lezenia. Kurz je určený pre verejnosť a je BEZPLATNÝ. Je potrebné sa zaregistrovať mailom klub@hkmanin.sk. Bude možné si počas kurzu za poplatok zapožičať lezecké vybavenie. Kurz sa bude konať iba v prípade, ak sa naň prihlási minimálne 5 osôb.