Lezecký rok Tomáša Plevka

Tomáš Plevko je naším najlepším lezcom medzi mládežou a svojimi výstupmi vyniká aj medzi dospelými.

Tento rok sa mu veľmi darilo. Medzi jeho tohtoročné najlepšie výkony patria:

  • 10 + PP  Panter, Višňové, Slovensko
  • 8b PP  Mrtvaški Ples, Mišja peč, Slovinsko
  • 8a FL  Sault Oui Peut, St.Leger Du Ventoux, Francúzsko
  • 7c+ OS  La Double Peine, Mollans, Francúzsko

Tomáš je tiež veľmi dobrý pretekár. Jeho najlepšie tohtoročné umiestnenie je 1. miesto na českom pohári mládeže v Brne.

ČLENSKÉ 2016

Pomaly sa končí lezecká sezóna 2015, tak nezabudnite do 31.12. odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Taktiež je potrebné zaplatiť členské do konca roka. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] a informácie ohľadom členského v sekcii [Členstvo]. Členské môžete uhradiť prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 16 a svoje meno”. Je možné členské zaplatiť aj v hotovosti u správcu. Platbu v hotovosti využívajte iba v nutných prípadoch. 

MSR mládeže v boulderingu

Dňa  8.11. 2015 sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže v boulderingu (5. posledné kolo Slovenského pohára mládeže). Náš klub reprezentovali Dorota a Kristína Bulandové. Tentoraz sa im nepodarilo umiestniť na stupňoch víťazov. Neodišli však úplne naprázno. Dorotka sa v cekovom hodnotení Slovenského pohára umiestnila na 3. mieste.

Klubový výjazd do Ospu 13. – 17. 11.

V termíne 13. – 17. 11. 2015 sa uskutočnil klubový výjazd do Slovinska.  Zúčastnilo sa 12 ludí. Liezli sme v Ospe, Buzeckom kaňone a Kompanj. Najlepšíe výstupy medzi mužmi podal Andrej Kamas cestami Too late 8a PP a Skitalica 7c+PP. Medzi ženami Janka Kalasová cestou Olympic 7a FL


Od 13. – 17. 11. 2015 je v pláne klubový výjazd do Slovinskej oblasti Osp – Mišja Peč. Tento rok chceme pozrieť aj obasť Buzet v Chorvácku. Spať budeme v Xaxid Hostel. Rezervovaných máme 12 miest (celý dom). Prihlásiť sa treba u Roba Fapša 0902745552 do 10. 9. a zaplatiť zálohu 20€.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica